Az ELTE BTK HÖK Ellenőrző Bizottsága kihirdeti a Karon 2022. április 16. május 22. között lezajlott alapszakos és osztatlan tanárszakos küldöttgyűlési és szakos hallgatói érdekképviselői választások eredményét.

Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy a választás minden körzetben érvényes és eredményes volt.