A választás az alábbi időszakokkal operál:

 • Választás kihirdetése: 2024. április 5.
 • Indulási szándék jelzésének határideje: 2024. május 5.
 • Jelöltállítási időszak: 2024. május 6-19.
 • Elnöki program megküldésének határideje: 2024. május 20.
 • Bemutatkozási időszak: 2024. május 20-26.
 • Elnökválasztó Küldöttgyűlés várható időpontja: 2024. május 31.

A választások részletes szabályait az ELTE BTK HÖK Alapszabálya tartalmazza, amely elérhető az ELTE HÖK honlapján (ehok.elte.hu) az Átláthatóság > Szabályzatok > Alapszabály menüpontban. Továbbá figyelembe kell venni az ELTE HÖK Küldöttgyűlés 2020/2021/2. féléves választási eljárások lebonyolításáról szóló határozatát. Elnökjelölt lehet, aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:

 • A Kar beiratkozott hallgatója és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
 • Az Egyetemmel nem áll közalkalmazotti jogviszonyban.
 • A választás időpontjában nem az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve elnöke.
 • Megszerzi a Kar legalább 500 hallgatójának jelölését.
 • A jelen választási kiírásban megadott határidőknek és formai követelményeknek eleget tesz.

Az írásos jelöléseket az EB elnökéhez kell eljuttatni. Jelölést kizárólag az EB által kiadott, hitelesített jelölőlapokon lehet gyűjteni, amelyeket a HÖK iroda titkárságán lehet felvenni.

A teljes kiírást az alábbi gombra kattintva tudjátok megtekinteni.