Szociális

Minden információ a kari szociális és kollégiumi lehetőségekről

01

Rendszeres szociális támogatás

Államilag támogatott képzésben résztvevő, szociálisan rászoruló hallgatók számára folyósított támogatás

Az ösztöndíj egy öt hónapon keresztül folyósított juttatás, amelyet így minden félév első hónapjában ismételten meg kell pályázni. A két pályázási időszak szeptember és február első két hete, a regisztrációs hét és a szorgalmi időszak első hete.

02

Rendkívüli szociális támogatás

Egyszeri támogatás rendkívüli körülmény esetén

A rendkívüli szociális támogatás egy egyszeri, nagyobb összegű támogatás, olyan államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók számára, akiknek szociális helyzetében, körülményeiben anyagi vonzattal járó „rendkívüli körülmény” állt be.

03

Alaptámogatás

Egyszeri támogatás elsőéves hallgatók számára

Az alaptámogatás az a támogatás, ami gólyáknak szól, akik először létesítenek hallgatói jogviszonyt adott képzési szinten (alap-, osztatlan és mesterképzés esetében is). Ez egy fix összegű támogatás és a megpályázásához a rendszeres szociális támogatás alapján kell igazolnod, hogy a szoctám A vagy B kategóriájába tartozol.

04

Bursa Hungarica

Önkormányzati támogatás egyetemi hallgatók számára

A Bursa Hungarica ösztöndíj-programban résztvevő önkormányzatoknál megigényelhető támogatás, mely egy vagy három naptári évre szól. Pályázatot novemberben, az EPER rendszerén belül kell leadni.

Bővebben erről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján tájékozódhattok:

05

Párhuzamos képzés kompenzációja

Támogatás egyszerre két ELTE-s képzést végző hallgatók számára

A párhuzamos képzés kompenzációja (PKK) olyan szociálisan rászoruló és tanulmányilag jól teljesítő hallgató számára szóló pályázat, akik az ELTE bármely karán (vagy karain) egyidejűleg vesznek részt egy államilag finanszírozott és egy önköltséges képzésben.

A pályázatot Neptun kérvény formájában adhatjátok le a pályázási időszakban.

Pályázási időszak: 2024. március 25., 8.00 – 2024. március 31., 16.00

Hiánypótlási időszak: 2024. április 7., 16.00

A pályázati kiírás az alábbi gombra kattintva érhető el:

06

Erasmus+ kiegészítő támogatás

Anyagi juttatás Erasmus ösztöndíjas hallgatók számára

A kiegészítő támogatás olyan egyszeri támogatás szociálisan rászoruló hallgatóknak, akik az adott félévben az Erasmus+ program keretein belül résztanulmányokat folytatnak. A pályázat mindenkinek szól, de az elbírálás a szociális támogatáshoz hasonló pontrendszer alapján történik.

Erről minden információt megtalálhattok a pályázati kiírásban:

A pályázatot Neptun kérvény formájában adhatjátok le a pályázási időszakban.

Pályázási időszak:

2018. október 29. 8:00 – 2018. november 4. 23:59

A pályázati kiírás az alábbi gombra kattintva érhető el:

• 2018. október 30. – 2018. november 12 23:59

07

Kollégiumok

Fontos információk az ELTE kollégiumairól

Az ELTE összesen 13 tagkollégiummal rendelkezik, ebből 8 úgynevezett szociális alapú kollégium, 5 pedig szakkollégium. A szociális alapon járó, “hagyományos” kollégiumokba a jelentkezők szociális helyzete alapján veszik fel a hallgatókat, míg a szakkollégiumokba egyedi felvételi eljárás során lehet bekerülni.

Az egyetemre frissen felvételt nyert hallgatók a felvételüket követően, augusztusban, a felsőbbévesek pedig március és április környékén a felsőbbéves felvételi eljárás során tudják leadni jelentkezésüket a Neptun felületén.

Emellett évközben is van lehetőség kollégiumba jelentkezni. Ez az úgynevezett várólistás felvételi, melynek során az év közben megüresedett helyeket töltik fel.

További információért érdemes ellátogatni a lentebbi gomb segítségével a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat honlapjára, vagy ha esetleg konkrét kérdésed van, írj bátran e-mailt a kollegium@btkhok.elte.hu címre.

08

Esélyegyenlőség

Segítség speciális igényű hallgatótársainknak

A SHÜTI, a Kari Esélyegyenlőségi Bizottság és az ELTE BTK HÖK Szociális Bizottságának szociális referense azért dolgozik, hogy a Karon létrejöjjön és működjön az esélyegyenlőség. Mindhárom szervezet kiemelt feladata, hogy segítse a karon tanuló speciális szükségletű hallgatótársainkat, ellássa érdekképviseletüket.

A Szociális Bizottság esélyegyenlőségi referensének feladata megszervezni a karon működő Esélyszoba működését és ügyeleti rendjét. Az Esélyszoba az A épület 046-os termében található és a speciális szükségletű hallgatók igényei szerint lett kialakítva, berendezve. Megtalálható bent minden olyan eszköz, amellyel megkönnyíthetjük hallgatótársaink életét.

Esélyszoba nyitva tartása:

K-Cs: 10-16

Esélyszobai ügyelőnek a kar bármely hallgatója jelentkezhet. Ha szívesen segítenél, speciális szükségletű hallgatótársaidon jelentkezz te is.

Az esélyszobán kívül a kísérés és jegyzetelés intézményével igyekszünk segíteni. Ennek megszervezése is az esélyegyenlőségi referens feladata, melynek megvalósulásához szintén várjuk a jelentkező hallgatókat.

A BTK HÖK esélyegyenlőségi referensét az eselyegyenloseg@btkhok.elte.hu címen vagy a HÖK irodában, fogadóórájában érheted el.