Alaptámogatás

Egyszeri támogatás elsőéves hallgatók számára

01

Pályázati kritériumok

Az alaptámogatásra olyan hallgatók jogosultak, akik

  • az adott képzési szinten (alap-, osztatlan-, mesterképzés) először létesítenek állami finanszírozású, nappali tagozatos jogviszonyt,
  • elnyerték a rendszeres szociális támogatást és az alapján A vagy B kategóriába esnek (ezt pedig igazolják a kiírásnak megfelelően).
"A" kategóriába esik a pályázó, ha:
  • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű vagy
  • családfenntartó vagy
  • nagycsaládos vagy
  • 25 éves kor alatti árva.
B kategóriába esik a pályázó, ha:
  • hátrányos helyzetű vagy
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
  • 25 éves kor alatti félárva.

A támogatás összege mindkét kategória esetében fix. Alapszakon és osztatlan képzésben 59500 Ft, míg mesterképzésben résztvevőknek 89250 Ft.

A pályázati kiírást és a leadandó dokumentumok listáját az alábbi gombra kattintva találhatjátok meg.

02

Határidők

A pályázat leadásának időszakos határidejei

Leadási időszak:

2022. szeptember 7-14. 16:00

Hiánypótlás vége:

2022. szeptember 14-21. 16:00