Kedves Hallgatók!

Seres Dániel, a Küldöttgyűlés elnöke, összehívta az ELTE BTK HÖK Küldöttgyűlését. Az ülés ideje és helye:

2015. november 16. hétfő, 18:00 óra

1088 Budapest, Múzeum krt. 4-6. A épület 047-es terem.

Az ülés tervezett napirendje:

1. Beszámolók

a.) Elnöki beszámolók

b.) Az elnökségi tagok beszámolói

c.) IK elnökök beszámolói

2. Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója

3. Ösztöndíjak helyzete

4. Rendszeres szociális támogatás – hallgatói visszajelzések kiértékelés

5. Egyebek

A Küldöttgyűlés szabadon látogatható.