A Balassi Intézet pályázatot hirdet a Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról szóló 15/2010. (XII.14.) KIM rendelet alapján a 2015. évre szóló KLEBELSBERG KUNÓ-ÖSZTÖNDÍJRA

 

1. A pályázati kiírás célja

Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium Hungaricumok-ban és külföldi magyar intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:

– a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;

– a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, múzeumi, valamint „oral history” tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása,

– a külföldi magyar intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elősegítése,

– a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással-, és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására)

– a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.

A pályázatok benyújtási határideje (postai feladás dátuma): 

2015. január 15.

Részletek itt