A 2012. szeptemberében jogviszonyt létesített diszciplináris MA szakos hallgatóink figyelmébe ajánljuk az alábbi lehetőséget.
A hatályos felsőoktatási törvény az államilag támogatott képzés feltételeként szabja meg, hogy a hallgató a képzési ideje másfélszeresén belül köteles megszereznie diplomáját. Ennek elmaradása az igénybe vett államilag támogatott félévek 50%-os költségének megfelelő visszafizetését vonja maga után.

Azok a hallgatók, akik 2012. szeptemberében kezdték a mesterképzést, és várhatóan e félévben megszerzik abszolutóriumukat, de nyelvvizsga hiányában diplomát szerezni nem tudnak, a visszafizetés alól mentességet kérhetnek, amennyiben a nyelvvizsga letételéhez folyamatban lévő nyelviskolai tanulmányaikat igazolni tudják.
A mentességhez felnőttképzési jogviszony szükséges, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyelvi tanulmányokat akkreditált nyelviskolában kell folytatni. A törvény szerint minden hivatalos nyelviskolának rendelkeznie kell akkreditációval, de hasznos, ha az érintett hallgató erre a nyelvi tanulmányok megkezdése előtt rákérdez.

A kérelmet az Oktatási Hivatal részére kell benyújtani az alábbi postacímre:

Oktatási Hivatal
Felsőoktatási Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A kérelem postára adásának határideje a fenti esetben: 2015. augusztus 31.;
A kérelemhez 3000 Ft illetékbélyeg csatolása szükséges, amelyet a postán lehet megvásárolni;
A kérelemhez csatolni kell igazolásként a nyelviskolával kötött felnőttképzési szerződés másolatát;
A mentesség maximum két alkalommal, összesen legfeljebb 2 évre adható.
A kérelemhez mintaként elkészítettük a csatolt formanyomtatvány.

Kérelem formanyomtatvány: docxpdf