Az ELTE BTK HÖK Ellenőrző Bizottsága ezennel kiírja a Hallgatói Érdekképviselői és
Küldöttgyűlési Választásokat az alap- és osztatlan tanárszakos körzetekben.

A választás az alábbi időszakokkal operál:

• A választások kihirdetése: 2023. március 10.
• Jelöltállítási időszak: 2023. április 24. – 2023. május 5.
• Bemutatkozási időszak: 2023. május 6. – 2023. május 14.
• Választási időszak: 2023. május 15. – 2023. május 21.
• Szavazatszámlálás és eredményhirdetés: 2023. május 22. – 2023. május 24.

A választások részletes szabályait az ELTE BTK HÖK Alapszabálya tartalmazza, amely
elérhető az ELTE HÖK honlapján (ehok.elte.hu) az Átláthatóság > Szabályzatok > Alapszabály
menüpontban.

Minden hallgató a saját választókörzetében lehet jelölt és csak ebben a választókörzetben
jelölhet. A jelöltállításhoz szükséges aláírások összegyűjtése a hagyományos úton,
jelölőlapokon fog megtörténni. Az íveket az ELTE BTK HÖK Titkárságán (1088, Budapest,
Múzeum krt. 4/H), az iroda nyitvatartási idejében lehet átvenni, illetve leadni, a jelöltállítási
időszakban.