Az ELTE BTK HÖK Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy a választás minden körzetben érvényes és eredményes volt. 

A karon 2021. április 30. – május 13. között lezajlott alapszakos és osztatlan tanárszakos hallgatói érdekképviseleti választások eredménye az alábbi linkeken érhető el: