Az ELTE BTK HÖK Szociális Bizottsága tudományos-kulturális pályázatot hirdet, melynek célja a tudományos munkánkon és a művészeti alkotásokon keresztül a Kar hallgatóinak szociális érzékenyítése.

A pályázat címe: Nyitott szemmel – A fogyatékossággal élők jelene, múltja és jövője.

A pályázni két kategóriában lehet:
(1) olyan tudományos esszével, mely a fogyatékossággal élő, speciális igényű emberek életmódjával, megítélésével, a társadalomban elfoglalt helyükkel foglalkozik a jelenben és a múltban, hazánkban vagy hazánkon kívül. Az esszé témája lehet irodalmi, nyelvészeti, filozófiai, történelmi, stb. megközelítés, szólhat egy másik kultúrkörben való megítélésével kapcsolatban, de mindenképpen tudományos munkának kell lennie.
Az esszé minimális hossza: 15000 leütés (szóközökkel együtt).
Beadási mód: 3 nyomtatott példányban a HÖK irodában, illetve a szocialis@btkhok.elte.hu e-mailcímre elküldve. A pályázati adatlapot feltétlenül mellékelni kell.

(2) olyan műalkotással, mely a fogyatékossággal élő, speciális igényű emberek életmódjával, megítélésével, a társadalomban elfoglalt helyükkel foglalkozik a jelenben és a múltban, hazánkban vagy hazánkon kívül. A műalkotás lehet képzőművészeti alkotás, fotó, irodalmi mű, videó, stb.
Beadási mód: az alkotás jellegétől függően az eredeti alkotás beadásával (pl. képzőművészeti alkotások) vagy 3 példányban való kinyomtatásával (pl. irodalmi alkotások), illetve a szocialis@btkhok.elte.hu e-mailcímre digitális formában elküldve. A pályázati adatlapot feltétlenül mellékelni kell.

Egy pályázó legfeljebb 1 tudományos esszével és 3 műalkotással pályázhat.

A pályázatra az ELTE bármely hallgatója jelentkezhet.
Beadási határidő: 2014. április 25., péntek, 12.00.

A pályázat eredményhirdetése a ELTE BTK Bölcsész Napok Sport- és Esélynapjának keretében fog megtörténni.

A beérkezett művek kategóriánkénti legjobbjai és különdíjasai jutalomban részesülnek, illetve a munkák bemutatásra kerülnek a Bölcsész Napokon. A bíráló bizottság tagjai oktatók és hallgatók, közöttük speciális igényűek is.

A pályázati adatlap elérhető INNEN.