Kedves Mindenki!

Kiírásra került a 2017/2018-as tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (régi Köztársasági Ösztöndíj) pályázata!

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A pályázat benyújtási határideje 2017. június 29. 16.00 óra, a hiánypótlás határideje 2017. július 5. 16.00 óra, a határidők jogvesztők.

A pályázatnak a benyújtás időpontjában tartalmaznia kell:
– a kitöltött pályázati adatlapokat
– szakmai önéletrajzot
– nyelvvizsgáról, OTDK eredményről, szakkollégiumi tagságról, honorácior és tudományos ösztöndíj pályázatról szóló igazolást
– hallgatói jogviszony igazolást
– demonstrátori igazolást

Ezek a dokumentumok hiánypótláskor nem nyújthatók be! Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy hiánypótlásra csak abban az esetben van mód, ha a kért adat vagy dokumentáció a benyújtási határidőre igazolhatóan nem beszerezhető. Az a hallgató, aki nem adja le pályázatát a leadási határidőig, hiánypótlásként nem adhatja le.

A pályázó hallgatónak az utolsó két lezárt félévben min. 55 kreditet teljesítenie kell.

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A pályázathoz kötelezően csatolni kell az alábbi hivatalos űrlapokat kitöltve, aláírva:

ponttáblázat
pályázati lap
hiánypótló lap (amennyiben a pályázónak szüksége van hiánypótlásra)
Nyilatkozat

valamint mindezek mellett minden pályázathoz mellékelni kell két szakoktatói ajánlást és egy szakmai önéletrajzot gépelve, saját kezű aláírással ellátva. Ezek nélkül a pályázat érvénytelen.

A mellékletekhez is biztosítunk egy pályázati adatlapot, melyet ide kattintva tölthettek le!

A pályázatot a Tanulmányi Hivatalban Vasas Natália tanulmányi előadónál – „A” épület fsz. 14 irodában – kell leadni június 21-29. között ügyfélfogadási időben.

Senki ne aggódjon, ha elakad, ide kattintva találtok egy segédletet!

A részletes pályázati kiírást itt tudjátok megtekinteni, érdemes mindent alaposan átolvasni!