Az ELTE BTK HÖK Ellenőrző Bizottsága ezennel kiírja a 2022. évi Elnökválasztást.

A választás az alábbi időszakokkal operál:

Választás kihirdetése: 2022. április 16.

Indulási szándék jelzésének határideje: 2022. április 30.

Jelöltállítási időszak: 2022. május 2. − május 15.

Elnöki program megküldésének határideje: 2022. május 16.

Bemutatkozási időszak: 2022. május 16. − május 22.

Elnökválasztó Küldöttgyűlés várható időpontja: 2022. május 26.

A választások részletes szabályait az ELTE BTK HÖK Alapszabálya tartalmazza, amely elérhető az ELTE HÖK honlapján (ehok.elte.hu) az Átláthatóság > Szabályzatok > Alapszabály menüpontban. Továbbá figyelembe kell venni az ELTE HÖK Küldöttgyűlés 2020/2021/2. féléves választási eljárások lebonyolításáról szóló határozatát. Elnökjelölt lehet, aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:

A Kar beiratkozott hallgatója és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.  

Az Egyetemmel nem áll közalkalmazotti jogviszonyban.  

A választás időpontjában nem az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve elnöke. 

Megszerzi a Kar legalább 500 hallgatójának jelölését.  

A jelen választási kiírásban megadott határidőknek és formai követelményeknek eleget tesz.