Az ELTE BTK Kari Ösztöndíj Bizottsága  
pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére.

Az egyszeri ösztöndíjjal azok a hallgatók kaphatnak támogatást, akik a koronavírus járvány okozta rendkívüli körülmények ellenére is kiemelkedően helytálltak tanulmányaikban és tanulmányaikon túlmutató tevékenységeikben. 

A pályázatot Neptunon keresztül lehet leadni (Ügyintézés menüKérvények menüpont).

Pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 6. 16:00

Hiánypótlás határideje:
2021. május 9. 16:00