Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés kompenzációjának elnyerésére a 2013/2014-es tanév tavaszi félévére.

A pályázat feltételei:

  • a pályázó egyszerre vesz részt aktív államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és aktív költségtérítéses/önköltséges korábbi rendszerű egyetemi vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében,
  • a pályázó sem az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas, sem a költségtérítéses/önköltséges képzésén – aktív hallgatói jogviszonyban – nem haladta meg a félévekben számolt képzési időt,
  • a pályázó a költségtérítéses/önköltséges képzésén nem átsorolással vált költségtérítésessé/önköltségessé

Pályázni csak ezen feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges!

Minden hallgató az általa befizetendő, a Neptunban rögzített költségtérítés(ek) összege után részesül – a Bizottság által meghatározott egységes mértékű – visszatérítésben.
Egy hallgató kompenzációként legfeljebb az általa befizetett összeg 80 %-át kaphatja vissza.

Pályázat benyújtásának helye: Neptun (Ügyintézés/Kérvények menüpont)
A pályázatok elbírálása során a Neptun adatait vesszük alapul.
A támogatás kifizetésére kizárólag a költségtérítés/önköltség teljes összegének befizetése után kerül sor.
A pályázatok benyújtásának ideje
2014.05.05. – 2014.05.18.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú!

A beadott pályázatokat az EHSZÖB bírálja el, várhatóan 2014. május 25-ig.

A végső eredmény nyilvánosságra hozatalát követő 15 napon belül a hallgató fellebbezést nyújthat be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához címezve, az Oktatási Igazgatóság címén.
(kizárólag postai úton: 1364 Budapest, Pf. 109.).

A pályázati kiírás elérhető ITT.