Az ELTE BTK HÖK Választási Bizottsága 2014. február 26-án kiírta a BA-s érdekképviselői választásokat. A BTK Hallgatói Önkormányzatának törekvése az volt, hogy ezzel egy időben a 2013 szeptemberében induló új osztatlan tanárszakos hallgatók számára is a tavaszi választási időszak során lehetővé tegyük az érdekképviseleti választásokon való elindulást.

A HÖK Választási Bizottsága által elkészített erre vonatkozó alapszabály kiegészítő javaslatot a Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése 2014. február 13-i ülésén egyhangúlag elfogadta, így az az Egyetem Szenátusa elé került.

A Szenátus 2014. február 20-i ülésén hosszas vita alakult ki a módosító javaslattal kapcsolatban. A vitát lezáró szavazás során a Szenátus nem támogatta a BTK HÖK alapszabály módosító javaslatát.

A kialakult helyzet megoldása érdekében az osztatlan tanárképzésben érintett további három kar (IK, PPK, TTK) részönkormányzata, illetve az ELTE EHÖK egyeztetéseket fog folytatni. A megbeszélés célja egy egységes keretszabályzás létrehozása, mely letisztázza az osztatlan tanárszakos hallgatók érdekképviseletének alapkérdéseit.

Ennek minden részletre kiterjedő kidolgozása az előzetesen vártnál hosszabb időt vesz igénybe, így az osztatlan tanárszakos érdekképviselői választások várhatóan 2014/2015-es tanév őszi félévében kerülnek lebonyolításra.

Megértéseteket köszönjük, véleményeitekkel és javaslataitokkal forduljatok hozzánk bizalommal!