Az ELTE BTK HÖK Választási Bizottsága az alábbi időpontokkal kiírta a tavaszi Küldöttgyűlési választásokat az alapszakos és osztatlan tanárszakos körzetekben:

● Kihirdetési és jelöltállítási időszak: 2015. március 16-27.
● Szavazat leadási időszak: 2015. március 30 – április 10.
● Eredményhirdetés: 2015. április 13.

A Választási Bizottság továbbá elnökválasztást ír ki a következő határidőkkel:

● A választások kihirdetési időszaka: 2015. március 16. – 2015. március 31.
● A jelöltállítás időszaka: 2015. április 8. – 2015. április 24.
● Elnökválasztó Küldöttgyűlés: 2015. május 4.

Elnökjelölt az lehet, aki a Kar beiratkozott hallgatója, indulási szándékát a VB felé írásban jelzi, és akit a jelölt egyetértésével a Kar bármely 500 hallgatója írásban jelöl. Az írásos jelöléseket a VB­hez kell eljuttatni. Jelölést kizárólag a VB által kiadott, hitelesített jelölőlapon lehet gyűjteni, melyet a HÖK irodában lehet felvenni 2015. április 8­tól.
Az Elnökjelöltekről az Elnökválasztó Küldöttgyűlés szavaz. Az Alapszabály 6. § 5. pontja értelmében az Elnökválasztó Küldöttgyűlésnek a jelöltállítást követő 14 napon belül szavaznia kell, a Küldöttgyűlés időpontjáról az érintetteket a fenti határidőknek megfelelően értesíteni kell.

Az Alapszabály 6. § 2. a. és b. pontja értelmében nem lehet elnök, aki az Egyetemmel közalkalmazotti
jogviszonyban áll, ill. a választás időpontjában az Ellenőrző Bizottság, vagy a Választási Bizottság tagja,
vagy elnöke.

A választások szabályait az ELTE BTK HÖK Alapszabálya és a Választási Bizottság ügyrendje tartalmazza, amely elérhető a BTK HÖK honlapján (https://btkhok.elte.hu/).
További információért forduljatok bizalommal a Választási Bizottság​hoz
(valasztas[kukac]btkhok.elte.hu)!

Budapest, 2015. március 16.
Üdvözlettel:
Herczeg Anita s.k.
elnök
ELTE BTK HÖK Választási Bizottság