köztársasági ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, ill. tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

A köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 59. § (1) bekezdés d) pontja szerint „megszűnik a hallgató jogviszonya az adott képzési ciklust követő első záróvizsga időszak utolsó napján”, az 59. § (2) bekezdése értelmében viszont nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert.

A köztársasági ösztöndíjat a kari rangsorolás alapján az oktatásért felelős miniszter adományozza, az ELTE csupán javaslatot tesz rá. A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2015-ben az Nftv. 114/D. (1) bekezdés c) pontja alapján 34 000 Ft havonta.

A 2015/2016. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2015/2016. tanévben folyósítható.

Páratlan félévre végződő tanulmányok esetén (tehát a 2015/2016. tanév őszi félévének végén) az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az egyetemen megszakítás nélkül (tehát 2015/2016. tanév tavaszi félévében) folytatja.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik, vagy szünetel – kivéve az e) pontban meghatározott esetben – az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható.

A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázat benyújtási határideje 2015. június 24. 16.00 óra, a hiánypótlás határideje 2015. június 29. 16:00 óra, a határidők jogvesztők.

Pályázati felhívás Köztársasági Ösztöndíjra a 2015/2016-os tanévre

Útmutató az igazolásokhoz

Nyilatkozat

Hiánypótló lap

Pályázati adatlap mellékletekhez

BTK pályázati lap

Pályázati adatlap