Az ELTE BTK HÖK Választási Bizottsága az alábbi időpontokkal kiírta a tavaszi választásokat az alapszakos, osztatlan tanárszakos és fordító-tolmács mesterszakos körzetekben.

– Kihirdetési időszak: 2015. február 16-22.
– Jelöltállítási időszak: 2015. február 23-27.
– Szavazat leadási időszak: 2015. március 2-15.
– Eredményhirdetés: 2015. március 16.

A választások szabályait az ELTE BTK HÖK Alapszabály és a Választási Bizottság ügyrendje tartalmazza, amely elérhető a BTK HÖK honlapján (https://btkhok.elte.hu/)

A jelölőlapokat a BTK HÖK iroda (H épület) titkárságán lehet felvenni a jelöltállítási időszakban.
Nyitva tartási idő: hétfő-csütörtök 9-16 óra, péntek 9-14 óra.

További információért forduljatok bizalommal a Választási Bizottsághoz (valasztas@btkhok.elte.hu)!

Budapest, 2015. február 16.

Üdvözlettel,
Herczeg Anita s.k.
elnök
ELTE BTK HÖK Választási Bizottság