Kedves Hallgatók!

Az ELTE BTK HÖK Ellenőrző Bizottsága – az EHÖK Alapszabálya IV/7. §-a alapján és az
ELTE BTK HÖK Alapszabálya 8/A. §-ának figyelembevétel – az alábbi időpontokkal kiírja
az ELTE BTK HÖK Elnökválasztását:

● Kihirdetési időszak: 2016. április 11. – 2016. április 24.
● Jelöltállítási időszak: 2016. április 25. – 2016. május 6.
● Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés időpontja: 2016. május 20.

Fontos részlet azonban, hogy az új elnökséget a Küldöttgyűlés választja meg, akiknek tagjait viszont ti, Hallgatók fogjátok megválasztani az elkövetkezendő hetekben. Ennek folyamata megint Neptunon fog zajlani, de erről a későbbiekben széleskörű tájékoztatásban fogtok részesülni. Kövessétek facebook oldalunkat, ahol up-to-date informálódhattok a továbbiakban.