Az ösztöndíjak folyósításának akadálya, ha a hallgató a beiratkozáskor kötelezően megadandó adatok közül az alapértelmezett bankszámlaszámát vagy az adóazonosító jelét (ez nem azonos az adószámmal!) nem adta meg, és ezt a hiányt azóta sem pótolta.

A nevezett adatok közül már egynek a hiánya is akadálya annak, hogy ELTE hallgatói juttatást (tanulmányi ösztöndíj, rendszeres szociális támogatás stb.) fizessen ki. A kötelezően megadandó adatokról az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 97. § (7) bekezdése rendelkezik.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a Neptunban:
– a TAJ-száma és az adóazonosító jele rögzítve van-e a Saját adatok / Személyes adatok menüpontban a Személyes adatok fülön;
– van-e alapértelmezettként beállított bankszámlaszáma a Pénzügyek / Beállítások menüben a Számlaszámok fülön, és ha hiányt tapasztal, pótolja azt!

Az adatmódosítások menetével kapcsolatban
– a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapján az Elektronikus ügyintézés > Adategyeztetés menüpont
(https://qter.elte.hu/Ugy.aspx/Adategyeztetes) és
– a Neptun Hallgatói webes felületének dokumentációjának (https://neptun.elte.hu/ > Hallgatói webes felület > Neptun dokumentáció: https://qter.elte.hu/Letoltes.aspx/Neptun-dokumentacio/HWEB.pdf)
megfelelő szakaszai nyújthat további segítséget.