Szociális támogatások

Rendszeres szociális támogatás
Minden félévben 5 hónapon keresztül folyósított támogatás államilag támogatott képzésben résztvevő, szociális rászoruló (de nem kizárólagosan az ún. A és B kategóriába eső) hallgatók számára. Pályázási időszakok: szeptember és február. Az egész ELTE-n egységes igazolás- és pontrendszerben működik.

Rendkívüli szociális támogatás
Egyszeri, nagyobb összeg olyan államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók számára, akik szociális körülményeiben váratlan változás állt be. A pályázás folyamatos.

Alaptámogatás
Egyszeri, nagyobb összegű támogatás az adott képzési szinten először beiratkozott, államilag finanszírozott képzésben résztvevő, szociális rászoruló hallgatók számára. A támogatás csak a képzés megkezdésekor igényelhető meg, de a különböző képzési szinteken (pl. BA, MA) újra megkapható. Pályázási időszak szeptemberben.

Bursa Hungarica ösztöndíj
A programban résztvevő önkormányzatoknál megigényelhető, egy vagy három naptári évre szóló támogatás. Pályázási időszak novemberben.

Párhuzamos képzés kompenzációja
Egy államilag finanszírozott és egy önköltséges képzésben párhuzamosan résztvevő, szociálisan rászoruló és tanulmányilag jól teljesítő hallgató számára. Pályázati időszak októberben és márciusban.

További pályázati lehetőségek

loading