Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat

Kiírásra került a 2018/2019-es tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázata!

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A pályázat benyújtási határideje 2018. június 28. csütörtök 16.00 óra, a hiánypótlás határideje 2018. július 6. 14.00 óra, a határidők jogvesztők.

A pályázatnak a benyújtás időpontjában tartalmaznia kell:
- a kitöltött pályázati adatlapokat
- szakmai önéletrajzot
- nyelvvizsgáról, OTDK eredményről, szakkollégiumi tagságról, honorácior és tudományos ösztöndíj pályázatról szóló igazolást
- hallgatói jogviszony igazolást
- demonstrátori igazolást

Ezek a dokumentumok hiánypótláskor nem nyújthatók be! Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy hiánypótlásra csak abban az esetben van mód, ha a kért adat vagy dokumentáció a benyújtási határidőre igazolhatóan nem beszerezhető. Az a hallgató, aki nem adja le pályázatát a leadási határidőig, hiánypótlásként nem adhatja le.

A pályázó hallgatónak az utolsó két lezárt félévben min. 55 kreditet teljesítenie kell.

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A pályázathoz kötelezően csatolni kell az alábbi hivatalos űrlapokat kitöltve, aláírva:

- ponttáblázat
- pályázati lap 
- hiánypótló lap  (amennyiben a pályázónak szüksége van hiánypótlásra)
- Nyilatkozat

valamint mindezek mellett minden pályázathoz mellékelni kell két szakoktatói ajánlást és egy szakmai önéletrajzot gépelve, saját kezű aláírással ellátva. Ezek nélkül a pályázat érvénytelen.

A mellékletekhez is biztosítunk egy pályázati adatlapot, melyet ide kattintva tölthettek le!

Budapesti székhelyen tanuló hallgatók részére
A pályázatot a Tanulmányi Hivatalban Szabó Ildikó tanulmányi előadónál – „A” épület fsz. 14 irodában – kell leadni, 2018. június 20. és június 28. között ügyfélfogadási időben. Június 28-án rendkívüli ügyfélfogadás lesz!

Szombathelyi székhelyen tanuló hallgatók részére
A pályázatot a SEK Tanulmányi Hivatalban Sebestyén Judit tanulmányi előadónál – “A” épület, fsz. 11-es irodában – kell leadni 2018. június 20. és június 28. között ügyfélfogadási időben.

Senki ne aggódjon, ha elakad, ide kattintva elérhető egy segédlet!

A részletes pályázati kiírást itt lehet megtekinteni, érdemes mindent alaposan átolvasni!

Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek!

loading