Rendkívüli szociális támogatás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága a 2018/2019-as tanév őszi félévére kiírta a rendkívüli szociális támogatás pályázatot. A pályázati kiírás elérhető ITT.

A rendkívüli szociális támogatás meghatározása 

A rendkívüli szociális támogatás egy egyszeri, nagyobb összegű szociális támogatási forma. A támogatás célja, hogy egyszeri jelleggel, a hallgató életében, szociális helyzetében történt változás esetén segítséget nyújtson. Rendkívüli szociális támogatásban azok részesülhetnek, akik az adott félévben aktív státuszú, államilag támogatott vagy államilag finanszírozott, alap- vagy mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben vesznek részt, valamint igaz rájuk, hogy juttatási alapkaruk az ELTE BTK.

A pályázat benyújtásának ideje

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, tehát 2018. december 5., 23.59-ig folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés.

A pályázati határidők a félévben:

  • 2018. szeptember 15., 23.59,
  • 2018. október 10., 23.59,
  • 2018. november 10., 23.59,
  • 2018. december 5., 23.59.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

Rendkívüli körülmények

Szociális körülményeik változásában megvalósuló feltételek szerint azok a hallgatók pályázhatnak, akiknek életében, szociális helyzetében anyagi vonzattal is járó esemény történt. Rendkívüli eseménynek számít az a gyorsan lefolyó, előre nem számítható változás, mely az egy háztartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek, állapotának, státuszának megváltozását jelenti.
A rendkívüli esemény beállta és a rendkívüli szociális támogatás pályázat leadása között maximum 90 nap lehet; ha a pályázó az esemény, a változás megtörténte után 90 napon túl adja le pályázatát, az automatikusan elutasításra kerül. A 90 napba nem számolandóak június, július, augusztus és január napjai.

Általános szociális körülmény igazolása
Az általános szociális körülmény igazolására két lehetőség van:

  • ha a pályázó az adott félévben nem adott le rendszeres szociális támogatás pályázatot vagy annak eredményéről még nem értesült, akkor az adott félévi rendszeres szociális támogatási pályázati kiírás alapján köteles általános szociális körülményeit igazolni, s a szükséges dokumentumokat ezen pályázathoz csatolni;
  • ha a pályázó adott le rendszeres szociális támogatás pályázatot, akkor általános körülményeit nem szükséges a dokumentumok újbóli feltöltésével igazolnia, elég a pályázat benyújtásának tényét jeleznie.

A rendkívüli szociális támogatás összege

A rendkívüli szociális támogatás összege függ az éppen rendelkezésre álló ráfordítható kerettől, a pályázók számától, illetve a rendkívüli körülmény súlyosságától.
A bizottság nagyobb összeggel támogatja azokat a hallgatókat, akik haláleset, gyermekszületés, vagy súlyos betegség miatt adják be pályázatukat.
A bizottság munkáját megkönnyíti, ha a felmerülő költségekről, károkról hiteles igazolás érkezik a pályázat mellé.

Elérhetőség

Kérdés felmerülése esetén az ELTE BTK HÖK Szociális Bizottságához mint operatív bizottsághoz lehet fordulni. Kérdéseitekkel Mayer Katát, a Szociális Bizottság elnökét keressétek a szocialis@btkhok.elte.hu ímél címen vagy fogadóóráiban!

loading