Esélyegyenlőség

Az ELTE BTK HÖK Szociális Bizottságán belül működik az esélyegyenlőségi munkacsoport, amelyben kettő esélyegyenlőségi referens foglalkozik a speciális szükségletű hallgatók igényeivel.

Az esélyegyenlőségi munkacsoport feladatai:

  • megszervezni a karon működő Esélyszoba ügyeletét, amit a kar hallgatói látnak el
  • megszervezni a speciális igényű hallgatók számára létrehozott kísérést a Kortárs Segítő csoporttal együttműködve
  • megszervezni a jegyzetelés intézményét, amely szintén azon hallgatóknak segít, akik valamilyen ok miatt akadályoztatva vannak a jegyzetelésben
  • a Bölcsész Napok keretein belül az Esélynap koordinálása

Az esélyegyenlőségi referensek tagjai a Kari Esélyegyenlőségi Bizottságnak is, ahol az egész kart érintő kérdésekben döntenek és együttműködnek az oktatói delegáltakkal.

Az esélyegyenlőségi referensek a szorgalmi időszakban minden héten fogadóórát tartanak a HÖK irodában és az Esélyszobában.

A BTK HÖK esélyegyenlőségi referensei:
Bartók Bálint - eselyegyenloseg@btkhok.elte.hu
Takács Veronika – thotaru@gmail.com

loading