Alaptámogatás

Kedves Hallgatók!

Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság kiírta az alaptámogatás pályázatot a 2018/19/1 félévre.

DOKUMENTUMOK LEADÁSÁNAK IDEJE: 2018. szeptember 08., 8:00 – 2018. szeptember 13., 23:59.

DOKUMENTUMOK HIÁNYPÓTLÁSÁNAK VÉGE: 2018. szeptember 19., 23:59

LEADÁS HELYE: NEPTUN (ÜGYINTÉZÉS > KÉRVÉNYEK)

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LISTÁJA

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
- BA: 59 500 Ft (a hallgatói normatíva 50%-a)
- OTAK: 59 500 Ft (a hallgatói normatíva 50%-a)
- MA : 89 250 Ft (a hallgatói normatíva 75 %-a)

Jogosultak köre:

a) Az alaptámogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik a 2016/2017-es tanév őszi félévében első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben.
b) Alaptámogatásban az a hallgató lehet jogosult, aki az 1. b) [lásd: pályázati kiírás] pont szerinti A kategóriába vagy B kategóriába való tartozását a pályázati kiírásban szereplő dokumentumokkal igazolja, és szociális helyzete alapján rászorul (vagyis eléri a pályázatok elbírálása után a Bizottság által megállapított féléves minimumponthatárt).
Az alaptámogatás összege megegyezik az éves hallgatói normatíva 50%-val (jelenleg 59.500 Ft), amennyiben a hallgató alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy osztatlan képzésben kezdi meg tanulmányait, illetve az éves hallgatói normatíva 75%-val (jelenleg 89.250 Ft), amennyiben a hallgató mesterképzésben kezdi meg tanulmányait.

A fenti kategóriák valamelyikét is ott kell elektronikus úton feltöltött, digitalizált formában a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumm(okk)al igazolni! A pályázatokat minden esetben rögzíteni és véglegesíteni kell! A hiányos pályázatok a hiányos tartalmuk, illetőleg a mellékelt igazolások szerint kerülnek bírálatra!

Az igazolás nélkül feltöltött, vagy nem véglegesített, valamint a határidőn túl benyújtott pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság nem tudja figyelembe venni!

A pályázatok elbírálását az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság végzi.

loading